นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

NITAD17 ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ NITAD17 (“นิทรรศฯ 17” หรือ “ผู้ให้บริการ”)

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทางนิทรรศฯ 17 จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลโซเชียลออนไลน์ (Online Social Profile) เป็นต้น
 2. ในกรณีที่คุณสมัครใช้บริการผ่านทาง Facebook ทางนิทรรศฯ 17 จะทำการจัดการเก็บข้อมูลโซเชียลพื้นฐาน เช่น ชื่อโปรไฟล์ ภาพแสดงโปรไฟล์ ตามที่คุณได้ให้คำอนุญาต และผู้ให้บริการโซเชียลนั้นๆ ยินยอมให้เข้าถึงได้
 3. เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 มีการเก็บข้อมูลตำแหน่งการใช้งานของคุณในวันงาน เพื่อใช้ในการแนะนำเส้นทางการชมงานให้แก่คุณ
 4. เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 มีการเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน เช่น หมายเลขไอพี เขตการให้บริการอินเตอร์เน็ต การเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์การเข้าถึงและใช้งานส่วนต่างๆ ของนิทรรศฯ 17 เพื่อการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่ายขึ้นต่อไป

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

 • เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 ทำการส่งข้อมูลภายใต้การเข้ารหัสผ่าน HTTPS (แม่กุญแจสีเขียว) ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจึงปลอดภัยจากการถูกดักฟัง ไม่ว่าจะใช้งานในบ้านหรือในที่สาธารณะ
 • นิทรรศฯ 17 ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อความพาสเวิร์ด (clear-text password) ของคุณ การยืนยันตัวตนจะทำผ่านผลการเข้ารหัส (encoded string) ที่คำนวณเก็บไว้จากการสมัครใช้งานครั้งแรกหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เท่านั้น
 • นิทรรศฯ 17 ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้พาสเวิร์ดของบริการโซเชียลของคุณได้
 • นิทรรศฯ 17 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสบัตรเครดิต

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • นิทรรศฯ 17 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในงานนิทรรศการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราเท่านั้น
 • นิทรรศฯ 17 ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
 • ในกรณีที่ นิทรรศฯ 17 ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ทางนิทรรศฯ 17 จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17
 • นิทรรศฯ 17 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อเราที่อีเมล info@nitad17.com เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะตรวจสอบตัวตนก่อนจะอนุมัติให้คุณเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยทางนิทรรศฯ 17 จะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และพิกเซลแท็กของบริการบนเว็บไซต์

 • นิทรรศฯ 17 ใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของคุณตลอดการเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา
 • นิทรรศฯ 17 อาจใช้คุกกี้ถาวรหรือเว็บแคชเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ เช่น โจทย์ที่อ่านล่าสุด ผลลัพธ์การทำโจทย์ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานและการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการให้แก่ผู้ใช้
 • นิทรรศฯ 17 ยังใช้คุกกี้ถาวรหรือพิกเซลแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นิทรรศฯ 17 ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมล บทเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา

นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบนโมบายล์แอพพลิเคชัน

 • แอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 ไม่มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ (device) ของคุณนอกเหนือจากที่คุณได้กรอกในแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง
  สถิติหรือผลลัพธ์การอ่านเนื้อหาวิชาการภายในแอพพลิเคชั่นของคุณ จะถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรักษาในเซิฟเวอร์ของนิทรรศฯ 17 เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และข้ามแพลตฟอร์ม
  แอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกเนื้อหาวิชาการสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์
 • นิทรรศฯ 17 ใช้ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านระบบของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ส่งให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ เป็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณได้

นิทรรศฯ 17 อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางนิทรรศฯ 17 จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 ( https://www.nitad17.com )

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางนิทรรศฯ 17 ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของนิทรรศฯ 17 โดยติดต่อผ่านทางอีเมล info@nitad17.com